ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบานา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
61
50
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
59
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...