ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
16
32
1
อบ.2
22
25
47
2
อบ.3
23
21
44
2
รวม อบ.
61
62
123
5
ป.1
32
28
60
2
ป.2
17
24
41
2
ป.3
20
15
35
2
ป.4
20
13
33
2
ป.5
22
15
37
2
ป.6
27
20
47
2
รวมประถม
138
115
253
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
199
177
376
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...