ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
14
29
1
อบ.2
24
12
36
1
อบ.3
20
12
32
1
รวม อบ.
59
38
97
3
ป.1
21
16
37
2
ป.2
25
22
47
2
ป.3
22
23
45
2
ป.4
28
17
45
2
ป.5
26
18
44
2
ป.6
15
24
39
1
รวมประถม
137
120
257
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
158
354
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...