ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
15
29
1
อบ.2
18
23
41
2
อบ.3
21
21
42
2
รวม อบ.
53
59
112
5
ป.1
35
21
56
2
ป.2
23
23
46
2
ป.3
27
24
51
2
ป.4
27
27
54
2
ป.5
18
5
23
2
ป.6
29
16
45
2
รวมประถม
159
116
275
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
212
175
387
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...