ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรูสะมิแล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
10
21
1
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
17
17
34
1
รวม อบ.
38
40
78
3
ป.1
32
21
53
2
ป.2
18
16
34
1
ป.3
16
19
35
1
ป.4
28
25
53
2
ป.5
15
16
31
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
123
113
236
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
153
314
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...