ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
72
58
130
5
อบ.3
71
72
143
5
รวม อบ.
143
130
273
10
ป.1
118
135
253
7
ป.2
135
129
264
7
ป.3
133
137
270
7
ป.4
121
104
225
7
ป.5
117
141
258
7
ป.6
122
122
244
7
รวมประถม
746
768
1,514
42
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
889
898
1,787
52
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...