ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
6
18
1
อบ.2
13
17
30
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
39
34
73
3
ป.1
16
13
29
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
13
18
31
1
ป.5
20
13
33
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
80
75
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
109
228
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...