ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะบารัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
15
30
1
อบ.2
22
33
55
2
อบ.3
33
26
59
2
รวม อบ.
70
74
144
5
ป.1
40
38
78
3
ป.2
44
33
77
3
ป.3
49
37
86
3
ป.4
27
39
66
2
ป.5
47
31
78
3
ป.6
40
34
74
2
รวมประถม
247
212
459
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
317
286
603
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...