ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
20
15
35
3
ป.1
10
4
14
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
59
41
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
56
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...