ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
6
7
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
9
22
31
3
ป.1
7
9
16
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
16
7
23
1
ป.5
22
23
45
2
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
71
63
134
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
85
165
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...