ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลดา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
14
20
34
3
ป.1
6
10
16
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
50
53
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
73
137
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...