ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาฮง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
13
20
1
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
32
36
68
3
ป.1
17
9
26
1
ป.2
21
12
33
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
18
13
31
1
ป.5
25
24
49
2
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
105
86
191
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
122
259
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...