ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
12
10
22
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
38
27
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
37
87
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...