ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
14
25
1
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
29
29
58
3
ป.1
14
7
21
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
5
17
22
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
71
69
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
98
198
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...