ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
17
30
1
อบ.2
17
22
39
2
อบ.3
18
29
47
2
รวม อบ.
48
68
116
5
ป.1
47
30
77
3
ป.2
35
34
69
2
ป.3
34
40
74
2
ป.4
24
39
63
2
ป.5
29
28
57
2
ป.6
28
30
58
2
รวมประถม
197
201
398
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
245
269
514
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...