ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคาโต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
12
23
1
อบ.2
21
17
38
1
อบ.3
9
25
34
1
รวม อบ.
41
54
95
3
ป.1
30
24
54
2
ป.2
15
11
26
1
ป.3
24
17
41
1
ป.4
23
11
34
1
ป.5
21
18
39
1
ป.6
13
18
31
1
รวมประถม
126
99
225
7
ม.1
8
9
17
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
30
30
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
183
380
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...