ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางมะรวด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
14
22
1
อบ.2
16
29
45
2
อบ.3
20
27
47
2
รวม อบ.
44
70
114
5
ป.1
31
28
59
2
ป.2
40
36
76
2
ป.3
37
30
67
2
ป.4
32
24
56
2
ป.5
42
36
78
2
ป.6
36
33
69
2
รวมประถม
218
187
405
12
ม.1
23
16
39
1
ม.2
37
18
55
2
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
66
45
111
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
328
302
630
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...