ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
12
14
26
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
43
40
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
54
109
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...