ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเตราะหัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
15
24
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
59
58
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
69
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...