ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข้าม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
10
27
1
อบ.3
8
14
22
2
รวม อบ.
25
24
49
3
ป.1
17
11
28
1
ป.2
17
8
25
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
8
17
25
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
24
7
31
1
รวมประถม
92
73
165
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
97
214
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...