ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
10
18
28
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
48
39
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
57
115
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...