ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
4
4
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
16
15
31
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
44
54
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
69
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...