ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
12
8
20
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
20
24
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
32
64
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...