ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
19
16
35
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
34
41
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
57
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...