ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราวอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
3
12
1
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
29
14
43
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
49
55
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
69
147
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...