ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
5
20
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
26
15
41
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
19
11
30
1
รวมประถม
76
65
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
80
182
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...