ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
2
9
1
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
23
11
34
3
ป.1
14
1
15
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
64
46
110
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
24
10
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
67
178
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...