ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมหิงษาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
0
5
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
6
1
7
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
4
6
10
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
4
0
4
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
16
12
28
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
13
35
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...