ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
9
13
22
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
2
10
12
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
22
33
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
46
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...