ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
15
18
33
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
19
8
27
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
62
51
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
69
146
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...