ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
18
18
36
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
1
8
9
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
50
47
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
65
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...