ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
15
25
1
อบ.2
30
14
44
2
อบ.3
22
19
41
2
รวม อบ.
62
48
110
5
ป.1
40
24
64
2
ป.2
28
27
55
2
ป.3
21
32
53
2
ป.4
26
34
60
2
ป.5
41
33
74
2
ป.6
32
32
64
2
รวมประถม
188
182
370
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
250
230
480
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...