ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
13
18
1
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
18
13
31
1
รวม อบ.
38
39
77
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
21
17
38
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
10
16
26
1
รวมประถม
80
82
162
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
121
239
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...