ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าด่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
1
6
1
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
11
2
13
1
รวม อบ.
21
12
33
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
60
51
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
63
144
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...