ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
16
8
24
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
73
56
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
63
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...