ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าพง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
10
23
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
62
55
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
65
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...