ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูดี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
21
13
34
2
อบ.2
34
28
62
2
อบ.3
34
29
63
2
รวม อบ.
89
70
159
6
ป.1
35
38
73
3
ป.2
37
27
64
2
ป.3
54
49
103
3
ป.4
33
32
65
2
ป.5
38
35
73
2
ป.6
37
44
81
3
รวมประถม
234
225
459
15
ม.1
43
39
82
3
ม.2
30
30
60
2
ม.3
21
36
57
2
รวมมัธยมต้น
94
105
199
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
417
400
817
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...