ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
9
18
27
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
30
37
67
3
ป.1
16
13
29
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
19
10
29
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
26
14
40
1
ป.6
16
17
33
1
รวมประถม
106
80
186
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
117
253
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...