ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาโลย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
72
67
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
82
174
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...