ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
76
72
148
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
84
169
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...