ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตือระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
54
51
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
58
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...