ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
24
20
44
2
ป.1
17
19
36
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
13
18
31
1
ป.4
21
10
31
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
19
16
35
1
รวมประถม
97
80
177
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
100
221
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...