ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะปริง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
16
32
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
32
29
61
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
18
13
31
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
75
67
142
6
ม.1
17
6
23
1
ม.2
13
13
26
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
34
27
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
123
264
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...