ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตูเวาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
6
23
1
อบ.3
10
16
26
1
รวม อบ.
27
22
49
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
21
11
32
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
88
85
173
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
107
222
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...