ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแรต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
13
21
34
1
ป.3
17
7
24
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
81
76
157
6
ม.1
14
24
38
1
ม.2
12
18
30
1
ม.3
13
19
32
1
รวมมัธยมต้น
39
61
100
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
153
288
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...