ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแบรอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
40
42
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
53
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...