ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลางา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
35
24
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
36
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...