ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
13
20
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
15
26
41
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
69
63
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
89
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...