ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบากง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
14
4
18
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
8
20
28
1
รวมประถม
54
60
114
6
ม.1
15
8
23
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
104
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...