ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
8
9
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
19
32
3
ป.1
11
6
17
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
51
47
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
66
130
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...